สำนวน สุภาษิต คำพังเพยtitle

สำนวน สุภาษิต คำพังเพย

RSS Contact

สีซอให้ควายฟัง

สีซอให้ควายฟัง

สีซอให้ควายฟัง

ความหมาย

การพูดสอนให้ผู้ที่มีความรู้น้อยได้ฟัง แต่ผู้ฟังไม่ใส่ใจที่จะฟัง หรือฟังแต่ก็ไม่สามารถทำความเข้าใจได้ ทำให้ผู้ที่สั่งสอนให้ความรู้นั้นเสียเวลาเปล่า

Tags: ,

This entry was posted on วันพุธ, ตุลาคม 23rd, 2013 at 8:29 am and is filed under หมวด ส. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply